Persondatapolitik

Bricks A/S

CVR-nr.: 26750199

1. Hvem er vi?

Bricks A/S (herefter ”Bricks”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som er beskrevet nærmere i denne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Bricks A/S

Marselis Tværvej 4

Aarhus C

+45 70122080

info@bricks.dk

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

Vi behandler personoplysninger til forskellige formål, som du kan læse mere om i det følgende. 

Vi opbevarer/videregiver udelukkende personoplysninger, så længe/når det er nødvendigt for at kunne efterleve de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet, eller hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.

2.1 Privatkunder

Hvis du som privatperson køber en ejerlejlighed af os eller en af vores samarbejdspartnere, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger med henblik på at gennemføre handlen:

 • Almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, kontaktoplysninger, bank- og kontooplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, persondataforordningens art. 6, litra c og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2-3.

I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre handlen, videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv, herunder fx softwareleverandører, ejendomsmæglere, pengeinstitutter, offentlige myndigheder, revisorer og advokater.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter handlen er afsluttet. I særlige tilfælde kan vi dog have et formål med at behandle dine oplysninger i længere til, herunder fx i forbindelse med en eventuel tvist.  

2.2 Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og erhvervskunder

Med henblik på at håndtere virksomhedens drift behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, leverandører og erhvervskunder:

 • Almindelige personoplysninger som fx navn, stillingsbetegnelse, kontaktoplysninger og andre ”CRM-relaterede personoplysninger”, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

I det omfang det er nødvendigt for virksomhedens drift, videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx softwareleverandører, ejendomsmæglere, pengeinstitutter, revisorer og advokater.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe kundeforholdet består, eller indtil du ikke længere er ansat hos vores leverandør, kunde mv. Personoplysninger, som er registreret i forbindelse med køb, salg,  fakturering mv., opbevares i fem år efter udgangen af det pågældende regnskabsår.

2.3 Brugere af vores hjemmeside

Med henblik på at kunne håndtere og administrere vores hjemmeside behandler vi personoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik. Alt afhængig af hvilke cookies du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som fx IP-adresse, hvilke sider du besøger på vores hjemmeside, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

I det omfang du giver samtykke til tredjepartscookies, videregiver vi dine personoplysninger til disse tredjeparter. Du kan læse mere om tredjepartscookies i vores cookiepolitik. 

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger til disse formål afhænger af, hvilke cookies du giver samtykke til. 

2.4 Direkte markedsføring

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller anden markedsføring med relevante nyheder og tilbud, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som fx dit navn og kontaktoplysninger, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10.

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og eventuelle samarbejdspartnere.

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du framelder markedsføringen. Hvis du framelder dig vores markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i 12 måneder med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

2.5 Jobansøgere

Med henblik på at kunne behandle ansøgningsmateriale, som vi modtager uopfordret eller i forbindelse med et konkret stillingsopslag, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med din ansøgning, herunder fx navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, kompetencer, foto mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra offentligt tilgængelige medier, herunder fx LinkedIn, Facebook mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra dine referencer eller offentlige myndigheder, hvis du har givet samtykke til dette, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 1.
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med persontypetest eller lignende tests, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f eller persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis vi behandler dit CPR-nummer eller særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, fordi du uden opfordring hertil har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din fremsendelse heraf som dit samtykke til behandlingen af disse oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til vores softwareleverandører eller samarbejdspartnere, herunder fx rekrutteringskonsulenter og testudbydere. 

Vi kan også videregive dine personoplysninger til eventuelle referencer, som du har givet samtykke til, at vi må kontakte i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, gemmer vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i op til seks måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hvis vi ønsker at gemme dit ansøgningsmateriale med henblik på eventuel fremtidig ansættelse, beder vi om dit samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, opbevarer vi den, indtil vi har foretaget en vurdering af ansøgningen, og hvorvidt det er relevant at opbevare den med henblik på eventuel senere ansættelse. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i en periode, beder vi om dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

3 Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor under pkt. 1 eller følge vejledningen på vores hjemmeside, i nyhedsbreve mv. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav eller for at kunne dokumentere vores lovgrundlag for vores behandling frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. 

4 Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkeligt lovgrundlag herfor, herunder fx:

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45.
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller
 • Hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

5 Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

6 Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1. 

 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring. 
 • Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
 • Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7 Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk