Kim Mogensen

Ejendomsudvikler

Lene Langballe

Regnskabs- og hr-ansvarlig

Martin Busk

Medejer, Direktør

Claus Schovgaard Rasmussen

Udviklingsdirektør